iškrauti


iškrauti
iškráuti 1. tr. K išimti, kas buvo sudėta: Iškráuk vežimą medžių J. Iškróvę vežimą, malkas iš vežimo, vėl atvažiuosime Š. Kad primintas vežimas – iškráut nebegalima Ds. Ryto metą aš, ankstie kėlęs, iškroviau savo daiktus ir pradėjau siūti M.Valanč. Parduodinėju, kaip kromą iškrauju ant pardoškės R230. Iškrauja ižg lobio savo naujus ir senus daiktus DP524. Iškraunamasis uostas . Iškraunamoji vieta . ^ Tas yra vežimas iškraunamas (čia galima rasti išeitį) Šts. | refl. tr.: Vos spėjom išsikráuti, tuoj pradėjo lyti Š. 2. tr. ištuštinti: Aš butą iškroviau ir verbliūdams taipojau ruimą dariau RB1Moz24,31. O kad kunigas prisakys, kad anos namus iškrautų Ch3Moz14,36. 3. tr. prk. išvogti, išnešti: Svirną išlaužė ir mantą iškrovė . 4. intr. prk. išsakyti, iškalbėti: Iškróviau lotyniškais žodžiais, iškrapijau velykiniu vandeniu Lk. 5. tr. išelektrinti: Iškrautame raumenyje dėl jo elastiškumo atsiranda tendencija grįžti į pradinę padėtį . | refl.: Kondensatorius taip pat išsikraus . Elektros srovė išsikrauna į žemę . 6. tr. krauti į viršų, į aukštį: Iškráuk tiesiai iškrovą, kad malkos negriūtų Ėr. Jiedvi (lovos), Tūmaitienės nuomone, patalynėmis iškrauti į padanges I.Simon. Važiuoja vežimas, gan aukštai iškrautas įvairių maistgalių ir šieno, dobilų Žem. 7. tr. sukrauti (žiedus): Perpavasar žiedus krovė, an rugiapjūčio iškrovė LTR(Ds). 8. refl. euf.. išsituštinti, laukan išeiti: Ieško vietos išsikráut Ds. \ krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; iškrauti; nukrauti; pakrauti; perkrauti; prakrauti; prikrauti; sukrauti; užkrauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • iškrauti — iškráuti vksm. Iškráuti dáiktus, maišùs, rąstùs, šiẽną iš maši̇̀nos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškrovimas — iškrovìmas sm. (2) KI16 → iškrauti: 1. Prižiūrėjo šovinių iškrovimą iš ilgų žalių vežimų rš. Kazimiero laikais Kaunas turėjo druskos iškrovimo teisę (ius depositorii) EncVII31. 2. Dar blogesnis vaizdas su vagonų iškrovimu sp. | Dietiniame… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkrauti — (dial.) tr. 1. ant viršaus uždėti: Liepa ant tų lentelių sluogus antkrauti S.Dauk. 2. prk. uždėti, paskirti: Žmogus … nebegali išmokėti antkrautus jam vyresnybinius mokesčius A1884,361. krauti; antkrauti; apkrauti; atkrauti; įkrauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkrauti — tr. 1. K apdėti kieno paviršių kuo; apdėti ką kuo aplink: Aš apkroviau jį visokiais daiktais J. Stalas apkrautas valgiais, gėrimais P.Cvir. Grabas visas apkrautas vainikais kiek tik telpa Blv. Paėmė ir apkrovė šienu rūbus Ds. Vieną kartą asilas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiduoti — atiduoti, da, atìdavė 1. tr. negrąžintinai įteikti (kam), nepasilikti sau: Ką turėjau, àtdaviau Eiš. Aš buvau atidẽvęs jam arklį Žml. Šitą obuolį atiduok tam mažiui (vaikui) Kt. Paskutinius marškinius ataduotum J.Jabl. Vainikėlį atidaviau nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkrauti — tr. 1. padėti į šalį, kas buvo užkrauta: Bernas atkrovė nuo kelio medžius rš. Atkrovė užverstus daiktus [nuo durų] M.Valanč. 2. patuštinti, kas buvo prikrautas ko: Atkrauk šalinę šienui Ds. 3. atidėti, paskirti tam tikrą kiekį, dalį ko: Atkrovė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blizgė — blìzgė sf. (2), blizgė̃ (4) Dglš 1. Grg, Varn, Ukm metalinė blizganti žuvelė su kabliukais žuvims gaudyti: Gaudo žuvis su blìzgėms KlvrŽ. Pasiimk blìzgę ir einam blizgiaut Jž. Laiveliu važiavo ir paskuo vilko blìzgę Kv. Iškirskite didelę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geinys — geinỹs sm. (4), geĩnis (2) K, Š 1. R227 prietaisas iš virvių į medį prie bičių kopti: Geinys – senųjų bitininkų prietaisas (kablys, lentelė pasisėsti ir virvė už medžio užmesti), kuriuo kopama drevėn bičių kopinėti Vaižg(Mrc). Geinys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išduoti — išduoti, da, ìšdavė 1. tr. paduoti dalimis į rankas, padavinėti (pro tarpą): Išduok mums meisą pro langą, – pasakė man vagys, lauke pasiliektantys Šts. ║ pateikti, suteikti: Be pinigų dabar nebeišduoda jokių prekių rš. Išduos kareiviam žirgelius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdėti — išdėti, ìšdeda, išdėjo 1. tr. viską išimti (iš ko): Iš to indo, sūdo išdėk sviestą J. Išdėk, Onute, uogas į bliūdą – tas puodas man bus reikalingas Lkč. Iš skrynios visus daiktus išdėsite į aslą Sr. | refl. tr.: Viską iš terbelės išsidėjo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language